Програма по сектори

ДОСТЪПНОСТ И СВЪРЗАНОСТ

ДОСТЪПНОСТ И СВЪРЗАНОСТ

Достъпни и проходими за всички граждани улици и тротоари и налагане на единни стандарти при ремонт, проектиране и изграждане на нови.

Извеждане на трафика извън жилищните квартали в района.

Реализиране на планираните велоалеи.

Изграждане на паркинги за живущите със система за достъп само за коли, регистрирани в квартала, чрез дигитална идентификация.

Нови маршрути и по-редовни линии на градския транспорт за свързване с центъра, Витоша, Централна гара, летището.

Програма по сектори