Програма по сектори

РАЗВИТИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

РАЗВИТИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Дигитализация и пълна прозрачност на дейността на общината.

Изчисляване на реалните нужди от места в детски ясли и градини и откриване на нови филиали в близост до паркове и зелени площи. Ваучери за подпомагане на неприетите. Нови възможности за развитие и преквалификация чрез работа с читалищата, училищата, ВТУ, БАН, СУ и институциите, които са в района.

Програма по сектори