Програма по сектори

СИГУРНОСТ И ЗДРАВЕ

СИГУРНОСТ И ЗДРАВЕ

Работа с органите на реда и хората в кв. Христо Ботев с цел премахване на замърсяването (въздушно, звуково и физическо), както и на явления като престъпност и лихварство. Обезопасяване и придобиване от общината на изоставените строежи. Запазване и развитие на всички паркове и зелени площи. Проверка на строителните обекти дали спазват задължителния процент озеленяване. Изграждане на свободно достъпни игрища за младежи и активни възрастни.

Програма по сектори